Erica Wikström-Holländer:

Lättläst

De två senaste åren har jag jobbat mycket med LL-förlagets böcker, bl.a. har vi på mitt bibliotek en läsecirkel ”På lätt svenska” för personer med annat modersmål än svenska. Mitt… Läs mer »