Håkan Olsson:

Snöleopard i midsommartid!

                    Den finlandssvenska lyrikern Tua Forsström, född 1947, debuterade 1972 med samlingen En dikt om kärlek och annat. Hon har givit… Läs mer »

Gunnar Björling – reduktionens mysterium

Lyrikern Gunnar Björling, 1877-1960, är den mest särpräglade av de finlandssvenska poeterna. Ofta ansedd som poeternas poet drev han sina texter i en allt mer reducerad och genomlyst riktning. Onödiga… Läs mer »

Texter talar med texter – del 2

Edith Södergran och Eva Runefelt Edith Södergran är en av den lyriska modernismens allra viktigaste namn. Vid sin död i förtid 1923 hade hon publicerat fyra dikthäften och var i… Läs mer »

Texter talar med texter – del 1 Lars Forssell och William Shakespeare

Håkan Olsson är bibliotekarie på Halmstads stadsbibliotek och just nu bloggare på Bokcirklar.se här kommer hans första inlägg! Genom litteraturhistorien är sonetten en av de mest använda diktformerna. Den är… Läs mer »