Kim Kolliander:

Tivolibygget 5 – språket

Det är mycket enkelt: man plockar bokstäver ur alfabetet och placerar de i grupper om en till uppemot tjugo med små mellanrum emellan. Förhoppningsvis blir det läsbart… Jag har aldrig… Läs mer »

Tivolibygget 4 – innehållet II

Ett löfte är ett löfte – hur tråkigt det än kan upplevas för er… Jag skulle ju berätta om skrivprocessen för romanen Tivoli och är nu framme vid det konkreta… Läs mer »

Ritualen

 Ritualerna då? Brukar inte författare ha konstiga tvångsbeteenden kring skrivsituationen? Som författaren i Lida som måste ha ett helt speciellt skrivmaskinspapper för att kunna skriva och därmed lyckas få sin… Läs mer »

Tivolibygget 3 – Innehållet I

 Var kommer idéerna ifrån? Det passar ju bra att svara på Mohikanens fråga när jag nu kommit till innehållet.  Först mer generellt. Jag har alltid tvivlat på att jag är… Läs mer »

PS till formen

 Glömde detta med berättarperspektiven… Eftersom berättandet lossnade av att jag till första delen valde förstapersonperspektiv i form av brev fick jag mersmak för detta att frångå det pliktskyldiga tredjepersonperspektivet. Jag… Läs mer »

Tivolibygget 2 – Formen

Sedan flera år har jag lekt med tanken att rewrita Gustav Vasas äventyr i Dalarna, de åtminstone förr välbekanta historierna om hur han gömmer sig för de danska knektarna och… Läs mer »

Att bygga ett tivoli 1 – Ambitionen

Nu är det allvar. Jag tänker ta fasta på min januariroll på sidan – gästbloggande författare – och tala om själva skrivprocessen. Tar min senaste bok, romanen Tivoli, som exempel… Läs mer »

Skriver gör vi alla

Jag vill gärna understryka att när jag talar om recensenter, författare, läsare eller liknande så menar jag tillfälliga eller yrkesmässiga förhållanden till texter – inte fasta egenskaper hos olika människor…. Läs mer »

Recensenten recenserad

Skämt åsido, något måste nu sägas om recensioner. Ur författarperspektiv kan recensioner fylla två funktioner, vad jag kommer på. Det ena är en hjälp att sprida boken, det andra är… Läs mer »

Författarlivet

Jag antar att intresset för författarnas liv och leverne är större här kring denna sajt än i vanliga samhället. Ändå är det stort redan där. Jag har alltid förundrats över… Läs mer »