Pia Bergström:

En vecka i biblioterapins tecken

Det har varit en intensiv biblioterapivecka med många intressanta och inspirerande samtal kring hur man kan se och förstå biblioterapi från olika perspektiv. Jag har tidigare varit kursansvarig och kursledare… Läs mer »

Jag du vi – exempel på en biblioterapeutisk grupp

”När det väl händer något normbrytande borde kreativitet uppmuntras. Kreativitet för mig har, trots allt, varit den bästa terapin. Det är först i kreativiteten som gränser upphör och jag har… Läs mer »

Om biblioterapi och om att hitta betydelsefulla ord

När du börjar vandra längs vägen, då uppenbarar sig vägen. /Rumi Jag tycker mycket om att tänka på ord. Ordspråk, språk. Ordens betydelse och ursprung. Och att vandra, på gator… Läs mer »