Base

Name

Alina

Beskrivning

Jag är Alina från e-novellen"Att dö väl", eftersom jag vann en tävling på Steampunkfestivalen i Gävle. I verkligheten är jag en skolbibliotekarie för en F-9 skola. På fritiden hjälper jag till med att översätta ett par diktböcker.