• Alexander Koistinen postade en uppdatering 23 August, 2019 03:26

    Klassisk svensk skönlitteratur. För att bättre förstå vårt gemensamma ursprung och under vilka betingelser Sverige och svenskarna formats genom historiens lopp. För att bättre förstå vår samtid behöver vi först förstå vår historia.