• Annika Hermele gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Egenmäktigt förfarande: En roman om kärlekEgenmäktigt förfarande: En roman om kärlek 11 November, 2013 09:59

    Kärlekens geografi påminner inledningsvis mycket om Egenmäktigt förfarande. Många teman påminner också om varandra: tolkning av tecken, användandet av “modern” teknik i förälskelsens besatthet, vandringarna i varandras fotspår och minnen. Konst och filosofi är också tema i båda. En stor skillnad är att Kärlekens geografi saknar dialog och inte har den humor som Egenmäktigt förfarande har. Kärlekens geografi är mer allvarlig och skildrar en djupare relation tror jag. Den har också ett vackert flödande språk, där Egenmäktigt förfarande är mer korthuggen. Här finns mer ömsesidighet, (även om mannen inte kommer till tals) och relationen finns, även om en stor del av den försiggår i de älskandes drömmar och minnen. @annalindqvist