• Grupplogga för Boktokarna 12 June, 2018 09:08

    Jag fortsätter att kalla honom psykopat och han är den typ av psykopat som kan spela roller. Han gör det redan i ungdomen då han låtsas vara Omura för at lura en flicka. Dessutom står det på flera ställen om hur duktig Katsuo var att härma andra, det ser jag som en ledtråd. Dessutom är han författare och då krävs det att kunna sätta sig in i hur andra människor reagerar och agerar.

    Att det blev just Jouvet tror jag var en slump, han bodde i lägenheten och var i rätt ålder för att de skulle få kontakt. Likheten mellan dem är att Jouvets engagemang i Algeriet också innebar att låtsas vara någon annan då han infiltrerade motståndsrörelsen. Dessutom är hans förhörsmetoder olagliga och folk dör under förhören, precis som Katsuo dödar flickans pappa. Författaren menar nog att de är lika goda kålsupare.

    Jag tror också att Katsuo vill nå någon slags försoning, därför berättar han. 12 June, 2018 09:08