• Rebecka gjorde en uppdatering i bokcirkeln Grupplogga för En hondjävuls liv och lustar av Fay WeldonEn hondjävuls liv och lustar av Fay Weldon 30 January, 2013 07:44

    En sak till som jag tänkt på är hur folk skulle ha reagerat om någon, så som Ruth lämnade barnen i faderns vård och bara stack iväg. Hon skulle nog dömas hårdare än en man som gjorde samma sak. Jag har nämligen märkt att folk reagerar starkare på om mannen gör mer av hushålls/barnarbetet än kvinnan. Men min ”empiriska forskning” i den fråga är nog lite godtycklig, så jag hör gärna en annan åsikt i denna fråga.

    • När jag läste boken för några år sedan reagerade jag starkt på att hon faktiskt lämnar sina barn – även om jag förstår det vägval hon gör, baserat på hela hennes livshistoria. Hon fattar beslutet där och då att gå vidare och ta makten över sitt liv, och inser att barnen inte har en plats i det livet. Samtidigt tänkte jag hela tiden på hur jag hade reagerat om hon varit en man/pappa som lämnar sina barn för att gå vidare livet. Det sker ju dagligen och litteraturen är väl full av pappor som väljer bort sina barn av rent egoistiska skäl. Då reagerar vi också negativt men kanske inte lika starkt… Ja, vad beror det på?