• Måndagsdikt – replik till Bokaina BLONDA MORGON
  Blonda morgon, lägg ditt lena hår
  mot min kind och andas orörd i din tystnad.
  Jorden öppnar vid och vidare sin jättekalk
  född på nytt i slutet mörker.
  På klara vingar
  dalar Undret som en väldig insekt
  för att snudda lätt vid aningslösa
  vaknande pistiller.

  Morgon på den sjunde dagen….

  Den sjunde dagen som, om man får tro Stefan Einhorn,
  fortfarande pågår! 2 March, 2010 09:32