• Cessan: Jag instämmer med citatet. Språket kan vara ett medel för manipulation, som i Orwells 1984. Där fanns paroller som “Krig är fred” med mera.

  Vad gäller Kristi Brud har jag aldrig kunnat förstå detta. Hela tanken är så vitt jag förstår helt främmande för Kristendomen. Det står ingenstans i Bibeln, att Jesus skulle gifta sig med en jordisk…[Läs mer]

  • Jag kommer inte heller förstå att församlingen fick en “Kristi Brud”. Att medlemmar drömde om detta är ju udda. Tror de mer bibelkunniga i församlingen ville ha blind lydnad och ägnade sig åt maktspel.

 • Jag är tacksam att jag läst klart “Knutby” och kan lägga den åt sidan och börja med Oscar Wilde. Hela boken lämnar en avsmak i mitt sinne.

  Efter att ha läst hela boken förstår jag inte mer än att många människor som ingick i församlingen var svaga och kunde bli offer för manipulationer.

  I en av mina anteckningsböcker har jag skrivit. “Ett…[Läs mer]

 • Det är väl ingen som “lider” av att han ändrat namnen, jag bara påpekade hur nära han ligger de riktiga. Och det är logiskt då berättelsen i princip är sann.

  Det framgår inte klart hur Kristi Brud fick för sig att hon var just det. Jag fick intrycket att det är något som hon och Sindre kokat ihop för att stärka sina positioner i församlingen.…[Läs mer]

  • Mycket intressant inlägg, dock tror jag inte att de som var medlemmar i församlingen såg sig som “obetydliga” tvärtom får jag det till att de ansåg sig oerhört “betydelsefulla” och “goda kristna”. Om Jesus födde i ett stall kan han ju komma tillbaka till en obemärkt plats.

   • Ja det står ju i Bibeln att man inte ska “förhäva sig” och att ödmjukhet är en kristen dygd. Men de sidorna i Heliga Skrift tycks man ha missat i Knutby – som i så många andra sekter. Man ser sig istället som förmer, som bättre människor som står över lag och rätt.

 • Jag har ingen kritik mot, att han har ändrat namnen. Däremot menar jag, att det är ganska meningslöst att ge dem fiktiva namn, som är så lätta att genomskåda.
  Det kan finnas två skäl att ändra namnen:
  1.att skydda personerna
  2. att skydda sig själv mot stämningar för förtal.
  I båda fallen förutsätter det, att namnen är vitt skilda från de ver…[Läs mer]

 • Goddagens!
  Visst är vi alla mer eller mindre “marinerade” av allt kring Knutby. Men jag lider inte av att namnen är ändrade. Försöker tänka mig in i författarens situation. Han vill gärna skriva en roman om Knutby. Sätta en skönlitterär prägel på det hela. Hur göra? Och hur skulle man själv ha gjort om man satt sig i sinnet på att skriva en dylik…[Läs mer]

 • Suck…
  Jag märker att jag omväxlande använt “partners” och “parterna”… Alltså; vilket ska det vara…?!Men parter låter ju mer som en affärsuppgörelse… Medan partner signalerar en relation, typ kärleksrelation. 18 October, 2020 01:01

 • Arne! Detta med namnen har jag också noterat. Jag har svårt att se meningen med att ändra namnen, när de fiktiva namnen är så lätta att genomskåda. Alla som har följt rapporteringen i nyhetsmedia förstår vilka de olika personerna är, åtminstone de mest kända, som Fossmo och Kristi Brud. 17 October, 2020 04:14

 • Husse! På tal om din kristendomslärare.
  Jo, så har det nog gått till eller så går det nog till fortf.
  Det finns ju olika falanger inom Svenska Kyrkan. Men på ngt sätt är prästerna tvungna att samarbeta. Den som är strikt emot vigslar där den ena partnern eller båda partnerna varit gift/a förut tackar då nej och hänvisar till ngn annan mer radik…[Läs mer]

 • Arne! Jo, jag har noterat namnen. Absolut! 17 October, 2020 01:48

 • Noterade ni hur namnen på de inblandade ändrats så lite att de påminner om de verkliga? Åsa Waldau blir Eva Skoog (wald = skog), Sara Svensson blir Anna Andersson med bibehållen allitteration Och Helge Fossmo blir Sindre Forsman för att behålla sitt norska påbrå. Sånt kallades nyckelroman förr men det begreppet finns väl knappt längre då di…[Läs mer]

 • Just nu talas det mycket om klansamhället, men Knutby Filadelfia är ett typexempel på en klan, en storfamilj där några få styr. De har absolut makt över medlemmarna och påstår sig få sina ord direkt från Gud. Men här gör de tvärtom, de lägger sina egna önskemål i Guds mun… Boken kan uppfattas som spekulativ med alla sexmöten hit och dit, men…[Läs mer]

 • Husse! Okej, jag noterar bokbytet!
  Således: Swede Hollow av Ola Larsmo. T ex den 30/12…?
  Vänligen Mohikanen. 16 October, 2020 12:06

 • Jag vill gärna framhålla, att Anarkisten är en bra bok, som jag kan rekommendera. 15 October, 2020 03:40

 • Jag ser, att Skellefteå stadsbibliotek bara har Anarkisten som e-bok. Jag vill därför ändra mitt bokval. Som ny cirkelbok väljer jag istället Swede Hollow av Ola Larsmo. Jag hoppas, att jag inte ställer till för mycket besvär med detta. 15 October, 2020 03:38

 • Det står någonstans i boken, att Sindre (Fossmo) inte “tror”. Jag vet inte vad det bygger på, kanske intervju med den verklige pastorn. I så fall stärker det mina misstankar, att pastorerna helt enkelt är ute efter att göra karriär och få makt.
  Det är som Mohikanen säger. Om de påstår sig ha fått ett budskap, ett tilltal, från Gud är det omöjlig…[Läs mer]

  • Jo… Men accepterandet sitter långt inne. Förfärligt trångsynt om det ska behövas misshandel etc för att ha “legitimt” skäl. Men de är väl rädda för smittoeffekten. Det som förut varit tabu och en omöjlighet: om man ser att det inte är det längre så kan det locka … Och hur “heligt” är äktenskapet då ( menar vissa)? Har för mig att sångerskan…[Läs mer]

   • När jag gick i gymnasiet hade vi en kristendomslärare, som ville att vi skulle diskutera olika aktuella frågor. En gång diskuterade vi om präster i Svenska kyrkan, som vägrade viga frånskilda. Läraren menade, att de kunde hänvisa till någon kollega, som kunde tänka sig att viga dem. Vi tyckte, att det var en märklig syn. Om man anser, att något ä…[Läs mer]

 • Jag har tänkt mycket på det här med “tilltal” och profetior.

  När en aktiv ledargestalt inom aktuell religion (här kristendom) säger att han/hon har haft ett tilltal..så tystnar alla i respekt. Hur motbevisa? Tänk om det är så att några HAR haft uppenbarelser…? Hur argumenterar man då? Vi är ju underlägsna “de utvalda” och har inte så hög andlig…[Läs mer]

 • Sekter av denna typ bygger helt på maktutövning och en förvrängd verklighet. Därför ses alla “tvivlare” som ett hot, det är ungefär som sagan om kejsarens nya kläder. Den som ser verkligheten som den är hotar ledarnas kontroll över medlemmarna. Fler kan ju börja tänka själva…

  Jag tolkar Kristi bruds hat mot Anna som ren svartsjuka. K…[Läs mer]

 • Det andliga högmodet styr. Det skrämmer mig. De invigda kan alltid slå en i huvudet med: Du tror inte tillräckligt djupt. Du har inte den rätta viljan… o s v… Då blir det svårt att argumentera. Vad ska man då med sin “lilla tro”? Hur kan du mäta dig med oss, de utvalda?
  Det var väl därför “de” var kritiska mot bokens Kristina. Hon var alltför…[Läs mer]

 • Ja, man kan undra vad som gör, att människor söker sig till sekter som denna, för Knutby Filadelfia ser jag som en sekt. Några kan vara födda in i den. Om då hela familjen och alla vänner tillhör sekten är det svårt att lämna. Då blir man väldigt ensam.
  Så är det till exempel i Jehovas vittnen, enligt vad jag har läst. De får inte umgås med pe…[Läs mer]

 • Visa mera