Base

Name

Christoffer Andersson

Beskrivning

En serie nederlag tvingade fram ett erkännande 2018: min kärlek till böcker. 2020 förbereder jag för att skriva C-uppsats om biblioterapi.