• Då det föreslagits att vi kunde få mer flyt i utbytet av läsupplevelserna provar jag att dela med mig av tankar om senaste läsningen här istället för i läsdagboken. Vid läsningen av femta kapitlet tänker jag på filmen Babel och paret Brad Pitt och Cate Blanchetts illegala mexikanska nanny i Kalifornien. Och på de samtal jag hade med kvinnliga textilarbetare i Phnom Penh i Kambodja för tio år sedan då de berättade om sina arbets- och livs- förhållanden och våra diskussioner om ansvarsfrågor gällande förbättring av arbetarnas dåliga villkor. Jag träffade dem i arbetarbarackerna i utkanten av stan där de små rummen delades fyra, fem kvinnor som hade lämnat landsbygden för att försörja släkten på sitt underbetalda arbete i H&M fabriken. Den ojämna tillgången till arbete var för dem ett än värre problem än arbetsvillkoren. Alltid för mycket arbete, tolv eller sjutton-timmars långa arbetsdagar eller inget jobb alls. Aldrig lagom. 
  Samtidigt pågr kommersen som vanligt i klädbutikerna och inte någonsin har kläder varit så billiga som nu. I våras omkom tusentals arbetare när textilfabriken i Dhaka i Bangladesh rasade samman. H&M var ej direkt inblandat i olyckan men är ett centralt företag i sammanhanget. Kort efter gjorde Karl-Johan Persson följande uttalande i Financial Times; Det måste finna en balans mellan människorna, jordklotet och vinsten. Att enbart fokusera på vinsten där i längden dåligt för vinsten. Varför då inte lägga mer av vinsten på att förbättra arbetsförhållandena för arbetarna i låglöneländerna? 
   

  • Ja jag tycker att det blev bättre att du skrev direkt i bokcirkeln Elin, fortsätt gärna med det. Under min läsning fastnade även jag för könsmaktsordningen i ett globalt perspektiv. Det är hemskt och fascinerande att könsmaktsordningen är så stark att när kvinnor i väst får möjlighet att kräva delat ansvar för hemarbete, då går inte männen in och tar sin del, utan istället vänder man sig till andra kvinnor som befinner sig i ett större ekonomiskt behov. Kieolos skriver “Om städerskans timlön inte fortsätter vara betydligt lägre än den som annars skulle ha städat (kvinnan i den västerländska familjen) kommer det inte längre vara lönsamt att köpa städhjälp. Upplägget förutsätter med andra ord fortsatt ojämlikhet mellan kvinnor.” (sid 83) Jag tycker att den sista meningen säger allt. I Sverige vet jag inte om lönespridningen är så stor mellan en städare och gemene kvinna att det motiverar att köpa städhjälp, men Alliansen har ju löst det på annat sätt, att med hjälp av skattepengar subventionera, det så kallade Rutavdraget. Arbetet i hemmet är fortfarande kvinnans ansvar.

   Idag berättade min sambo att hans kollega som börjat jobbpendla till Sthlm varannan vecka (70 mil) och kände att han inte sköta sin del av hushållsarbetet hade föreslagit för sin fru att de skulle köpa städhjälp. Frun hade vägrat och det blev inget med det, men jag tycker det sätter fingret på hur man försöker i en marknadsekonomi att konsumera sig från problem. Allting har ett pris, som Kielos skriver och det är marknadens uppgift att prissätta.

   Hittills i boken saknar jag att Kieolos inte problematiserar heterosexualitet som institution. En sådan arbetsfördelning som kvinnor förlorar på förutsätter heterosexualitet. Likaså den ekonomiska mannen. Hur skulle den ekonomiska mannen klara sig om heterosexualiteten inte var norm? Om vi organiserade våra liv på något annat sätt.

   • Intressant. Vad kostar städningen för och efter Rutavdraget? Vad går städerskan i lön? Hur ser hennes arbetsrätt ut? Den enskilda städerskan är säkert glad för sitt underbetalda städjobb, det var sömmerskorna. Sluta inte köpa H&M kläder sa de. Då blir vi utan jobb, eftersom det inte finns andra jobb återstår endast prostitution. I Phnom Penh var det vanligt att städerskor som protesterat mot dåliga arbetsvillkor blev uppsagda. Många drog till Thailiand för att sälja sex och hemlighöll det för släkten. Det sägs att ett fruktansvärt stort mörkertal av dessa illegala migranter miste livet i Tsunamin 2004.
    En annan fundering; privilegiet att inte låta styra valet av arbete i från mesta lönen utan livskvalitet, att välja att inte ha lån, bil och barn. Att handla kläder på second hand känns ju syndigt idag då vi uppmuntras konsumeras oss ur krisen.
    En tredje fundering; instämmer fullt i kritiken av bokens hetero-normativitet. HBTQ-perspektiv saknas hittills i texten. Det kan hända att en förnyelse skett på senaste tiden, hoppas, men det har även saknats i Feministiskt Perspektiv. Häpnadsväckande då HBTQ är högst närvarande i feministiska teoribildningar och utvecklat feminismens senaste fas.