• Lehmankraschen 15 september 2008. Är den ett historiskt ögonblick? Undrar vad jag gjorde den dagen. Minns inte. Hur insatt i krisen var jag? Vad vest jag om orsakerna och effekterna idag? Det som visade sig då vara att ingen besatt någon kunskap då. Krashen blev en påminnelse om att samhället inte är stabilt. Att tillväxten inte är stadig. Att riskerna i det finansiella systemet är underskattade. I media talades det om finansmarknaden snarare i religiösa termer än vetenskapliga, som en fråga om tro och tvivel, en kraft bortom vår kontroll och inte som en makt. Sjätte kapitlet gör mig uppmärksammad på följderna, åtgärderna och motreaktionerna. Å ena sidan vänsterns alternativ. Naomi Klein. Hardt/Negri. Nykeynesianism. Förstatligande. Medborgarlön. Globala nätverk. Å andra sidan den tilltagande värdekonservatismen. Håller med Tina om att den sprudlande om än svepande tonen är befriande och peppande. Och det feministika perspektivet är nödvänidg i ifrågasättandet av ekonomins logiker. 

    • Det finns ju en poäng att sluta prata om nobelpriset i ekonomi som annat än Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Eftersom det knappast borde ha tyngden av ett nobelpris.

      Bara i år gav de priset till två motsatta åsikter (de visste om det alltså och gjorde så med mening).

      • Ja, de kan man ju tycka. Vilka fick priset i år? Skulle vara kul att höra på vilket sätt åsikterna skilde sig åsikterna från varandra. Vilka kriterier menar du borde gälla för nobelpriset?