• Hej cirkeldeltagare! Hur går det med läsningen? För mig är det vädligt givande. Roligare än att läsa helt på egen hand. Tack för kommentarer. Några är mer aktiva än andra, det är helt ok. Att greppa hur webbsidan Bokcirklar.se fungerar är svårare än väntat. Jämfört med Facebook etc. är den inte lika anvädnarvänliga. Ett av skälen at tvi inte använder FB är att inte alla inbjudna är medlemmar där. Här är vi ju i ett intressant sammanhang också. det har föreslagits at tvi kunde får mer flyt i utbytet av läsupplevelserna och samtalet äger rum i själva bokcirkel-spalten istället för i läsdagboken. Låt oss prova det framöver. Har börjat göra mina inlägg där istället. Uppmärksamma läsare har noterat fel i läsplanen. Tack för det! Kapitel sex förekommer två gånger och inte alla kapitel är med. Beklagar. 
    I nästa upplägg kommer reviderad tidsplan. Cirkeln kommer att pågå ytterligare tre veckor med helguppehåll vecka 52. 

    • Jag tycker läsningen går bra, kommit mer och mer in i boken. Att läsa den tillsammans med fler håller jag med om är mer givande än att läsa på egen hand. Olika läsare lägger märke till olika saker och lyfter dem, det gillar jag. Innebär att jag lägger mer märke till sådant som annars skulle gått mig förbi. Elin skriver att medlemmarna är olika aktiva här på plattformen, vilket såklart är helt okej, men finns det något vi kan göra för att underlätta delaktighet för fler? Att ge och ta plats och fördela ordet är ju verkligen något som går i feminismens tecken.