• Vad har jag lärt mig? Keynesianska välfärdsstaten ut. Chicagoskolan och Milton Friedman, nyliberalismen och nedspirringsteorin in. Mest chockartat i Ryssland. Thatcherism. Reaganomics. Adderar Joseph Stiglitz böcker (Fungerande globalisering och Fritt fall) till nästa års läslista. Nyfiken på hans kritik av Världsbanken och IMF. Stiglitz förespråkar regleringar av finansmarkanden. Boken lär gå ut på att marknaden inte klarar alla problem, att inte frihandeln är till fördel för alla och efterlyser en mer balanserad syn på relationen mellan politik och marknad. Stiglitz skisserar en vision där miljön, den globala stabiliteten och jämlikheten borde vara det högst prioriterade. Han har fått nobelpriset i ekonomi, varit rådgivare till Clinton och chefsekonom på Värlsdbanken. Troligen mer tungläst än Det enda könet men känner mig tack vare den redo. Nu när det inte längre råder någon tvekan om vad stagflation är!