• Det finns goda berättare inom ekonomin. Goethe skrev inte bara lyrik och färglära (!) utan verkade även som finansminister i Weimar. Och andra mångsysslare! John von Neumann och Edward Thorpe utvecklade datorer, kärnvapen och matematiska modeller för hur man vinner Black Jack och så den så kallade spelteorin som kommit att ligga till grund för modern finansiell ekonomi. Von Neumann ivrade också för att måla polarisen svart för att ge Island samma klimat som Hawaii. Om den efterföljande effetiva marknadshypotesen skriver Kielos; “hur sofistikerade matematiska modeller ekonomerna än skapar är de oförmögna att säga något om verkligheten så länge de utgår från antaganden som inte har med verkligheten att göra.