• Mohikanen: Jag håller i stort sett med om det du skriver, men med ett undantag . För mig är en förrädare en person, som sviker sina egan ideal. Därför håller jag inte helt med dig, när du nämner spioner som exempel på förrädare. En del spioner arbetade under det kalla kriget för Sovjetunionen eller något av de gamla kommunistlände…[Läs mer]

 • Jag fortsätter diskussionen om förrräderibegreppet. Om någon är medlem i en förening eller kyrka eller annan organisation, som står för vissa ideal men i något avseende avviker från de övrigas uppfattning utan att ändra sina grundvärderingar, kan den personen av de övriga uppfattas som och beskrivas som en förrädare.
  Atalias far var säkert en l…[Läs mer]

 • Nej, det var nog inte så många, som var skrivkunniga på Jesu tid. Jag tror inte, att man vet vilka, som har skrivit evangelierna. De bygger tydligen på tidigare förlagor och lär vara nedtecknade cirka 50 år efter Jesu död, hur man nu kan veta det.Så här sä’ger Wikipedia:
  ”Tre av de kanoniska evangelierna, Matteusevangeliet, Markusevan…[Läs mer]

 • Relationen mellan Wald, Atalia och Shmuel är också intressant att fundera över.Atalia är attraktiv och är medveten om det. Hon gör sig medvetet svåråtkomlig och säger till Shmuel, att aldrig uppsöka henne. Ibland ger hon små inviter och låter honom följa med ut.
  När de har varit tillsammans sexuellt ett par gånger menar hon, att det är dags för ho…[Läs mer]

 • Varför jag har valt boken? Det trodde jag framgick av mitt första inlägg. Diskussionen om begreppet förrädare tycker jag är intressant, likaså diskussionen om relationen mellan judar och araber. Jag tycker, att Atalias fars ståndpunkt, att de borde kunna leva tillsammans i fred är sympatisk men kanske inte realistisk.Jag tänkte också, att det fi…[Läs mer]

 • husse postade en uppdatering 3 November, 2018 03:54

  Jag läser just nu ”Två städer”av Charles Dickens. Mycket dramatik, romantik och litet sentimentalitet. Handlingen utspelas omväxlande i London och i Frankrike. Tidpunkten är 1770-talet.I skildringen från Frankrike framgår tydligt de stora klasskillnaderna och det förakt, som adelsmännen känner gentemot folket, ”pöbeln”, som de säger. När en adel…[Läs mer]

 • Mohikanen: Jag är inte Bibelsprängd även om jag ibland läser olika Bibelställen.Jag är inte så säker på vad Jesus har sagt eller påstås ha sagt. I Bibeln hänvisas ju ofta till olika profeter. En del Bibelforskare menar, att Jesus aldrig påstod sig vara Messias. En Messias var en person, som gjorde anspråk på att vara kung över judarna. Jesus…[Läs mer]

 • Problemet är, att ingen vet vad Jesus egentligen har sagt. Evangelierna är skrivna långt efter hans död och bygger på olika förlagor.Det enda forskarna är överens om, är att Jesus har funnits.Det finns motsägelser i evangelietexterna.
  Bergspredikan innehåller i stort sett sådant, som alla religioner kan stå bakom. Det kom Hjalmar Söderberg fr…[Läs mer]

 • Mohikanen: du har rätt. På den sidan du hänvisar till, säger han, att han är ateist.
  Arne: som jag har uppfattat det,ville inte Wald, att sonen skulle gå ut i kriget eftersom han inte var frisk. Men det är klart, att sonen kan ha varit påverkad av faderns politiska åsikter.
  Vad gäller frågan om en rabbin kan vara socialist har jag inget svar. Däre…[Läs mer]

 • Jag har för mig, att det sägs någonstans i boken att Shmuel studerar till rabbin. Det kan vara fel.Jag vet inte om det finns något, som hindrar en socialist från att bli rabbin.
  Jag kan inte se, att Shmuel någonstans säger, att han är ateist. Han säger, att han inte är religiös. Det är inte samma sak.
  Arnes tes om att Atalia förför de unga männe…[Läs mer]

 • Jag har för mig, att det står i början av boken, att han studerar till rabbin.Du har rätt. När han träffar Wald första gången säger han, att han inte är religiös.Han använder inte ordet ateist. Jag måste kolla upp det.
  Både föräldrarna och systern ogillar, att han avbrutit studierna. Han kan väl ta ett jobb och finansiera fortsatta studie…[Läs mer]

 • Shmuels skägg beror väl på, att han tänkte utbilda sig till rabbin. De brukar ha skägg. Jag vet inte om det är obligatoriskt. 31 October, 2018 04:16

 • Mohikanen: En del Bibelforskare menar, att Judas handlade på befallning från Jesus. Enligt något av evangelierna sade Jesus tuill Judas ungeför: ”Gör snart det du skall göra!” Eftersom Judas hade hand om kassan, trodde de andra att Jesus menade, att Judas skulle handla något inför den judiska påsken.
  Arne: jag har för mig, att vid något tillfälle,…[Läs mer]

 • Tornet och fåglarna har jag också läst. Den uppskattade jag mycket och funderade på att välja den som cirkelbok. Det föll på, att jag inte kom ihåg vare sig författarnamnet eller bokens titel. 30 October, 2018 06:23

 • Jag blir inte störd av informationen om Shmuels matvanor. Jag tycker bara , att den är oväsentlig.
  Jag fundrar på varför det bara är manliga studenter, som har anmält intresse för arbetet. Det står ju inte på lappen, att den sökande måste vara man. Atalia skulle nog bli snopen, om det dök upp en kvinna.
  Jag tycker, att det första samtalet mell…[Läs mer]

 • Så fort jag går in på Bokcirkeln kommer texten fram. När jag skriver inläggblir den röd. 30 October, 2018 02:57

 • Denna roman går att läsa på flera sätt. Den innehåller en intressant diskussion om begreppet förrädare med Judas som exempel. Vem är förrädare? Var det så, att Judas ”förräderi” i själva verket var en förutsättning för den kristna frälsningsläran med korsfästelse och Jesu uppståndelse? Handlade han i själva verket på Jesu befallning? Judas lär…[Läs mer]

 • Ett första inlägg kommer under morgondagen. 29 October, 2018 04:26

 • Jag uppskattar mycket språket och naturskildringen i boken. Det skulle motivera en femma. Däremot tycker jag inte, att intrigen, konflikten, känns så särskilt intressant.
  Sandra beundra och avundas ungdomarn i huset och vill komma in i gemenskapen. De vill inte släppa in henne. Det räcker inte för att bära upp en roman i mitt tycke. Däremot…[Läs mer]

 • Triangeln är borta, men varningstexten är kvar. 27 October, 2018 02:50

 • Visa mera