• När det gäller Strindberg har jag läst ”någonstans”, att han själv hävdade, att om han fanns med i någon av sina böcker, var det som någon underordnad person, aldrig som huvudperson.Jag har ingen källa på detta. Det låter litet konstigt för till exempel Tjänstekvinnans son var väl självbiografisk? Det är svårt att veta.
  När en författare använde…[Läs mer]

 • Självklart fanns det oskulder också bland arbetarklassens kvinnor och många kvinnor inom de högre klasserna var inte oskulder. Det som Söderberg reagerade mot var ju hyckleriet. Männen från de högre klasserna tyckte sig ha rätt att utnyttja underklassens kvinnor för att tillfredsställa sig. Samtidigt menade männen från över.och medelklass at…[Läs mer]

 • Jag tror,att man ska vara försiktig med att identifiera författare med personerna i deras verk. Martin Birkc är inte Hjalnmar Söderberg. Avsnitten som skildrar barndomen är tydligen själövbiografiskt i stor utsträcknibg.Det menar de, som har skrivit biografier om Söderberg. Däremot är skildringen av den vuxne Martin Birck i huvudsak fiktiv. 21 Augu…[Läs mer]

 • Jag ser det så här. Det som engagerade och upprröde Hjalmar Söderberg, när det gällde kärlekslivet var, att över- och medelklassens män utnyttjade kvinnor från underklassen för att tillfredsställa sina lustar. Samtidigt skulle dera segna kvinnor, kvinnorna från medel- och underklassen vara oskulder fram till bröllopsnatten. Det var enbart med de…[Läs mer]

 • Jag tycker inte, att Söderberg gömmer sig bakom sin stil. Hans stil är enkel och klar och lyfter fram budskapet på ett tydligt sätt, tycker jag. 18 August, 2019 03:44

 • Då har jag kommit fram till värdering och betygssättning av boken. Jag uppskattar Hjalmar Söderbergs författarskap och tyckte mycket om denna bok, när jag läste den i min ungdom.
  Idag tycker jag, att den känns litet tam i jämförelse med till exempel Doktor Glas och Den allvarsamma leken eller Historietterna.
  Jag tycker fortfarande, att det är en…[Läs mer]

 • Nej, du har rätt. Det är naturigtvis inte så enekelt.Jag skrev, att jag tror, att Söderbergs alkoholmisbruk ”till stor del orsakadaes av hans äktenskapsproblem”. Det innebär, att det också fanns andra orsaker. Under 1800-talet var alkohlkonsumtionen mycket hög i Sverige.Alkoholtraditonen var nog ännu starkare på den tiden än idag. På middagar sk…[Läs mer]

 • Jag tror, att Söderbergs alkoholmissbruk till stor del orskades av hans äktenskapsproblem. Hans fru var sjuk både fysiskt och psykiskt.Hon kunde tydligen vara mycket högljudd, när hon inte fick som hon ville. När de sedan fick barn hade han ingen möjlighet att få arbetsro hemma utan sökte sog ofta till krogen. Han hyrde en särkild lägenhet,…[Läs mer]

 • Ja, som jag skrev i mitt tidigare inlägg är hans stil nog lätt att parodiera, om man tar fasta på vissa återkommande drag, som till exmpel kyrkklockorna i Jakob. Men därmot tror jag att det är mycket svårt att åstadkomm en stil, som är lika enkel och samtidigt lika innehållsmättad som Söderbergs. Man kan imnitera ytan men inte djupet.
  Jo,…[Läs mer]

 • Är det ingen mer som har synpunkter på Hjalmar Söderbers stil? Vad tycker Mohikanen som ställde frågan?
  En annan sak. Jag slås av hur få tidsmarkörer det finns i Martin Birck jämfört med till exempel Den allvarsamma leken.där det finns nästan för många. Söderberg var ju redan från ungdomen intresserad av samhällsfrågor. Därför kunde man förvänta…[Läs mer]

 • husse postade en uppdatering 30 July, 2019 03:54

  Jag läser just nu ”Tsarens kurir” av Jules Verne. Jag fick denna bok i julklapp, när jag var 14-15 år. Då tyckte jag, att den var spännande. Jag läser den med intresse även nu, men den innehåller många långa geografiska beskrivningar, som jag nog som ung inte hade uppskattat. Därför misstänker jag, att den bok jag läste då, var förkortad. Några o…[Läs mer]

 • Det är en bra fråga, Mohikanen! Jag tror, att den ’r svår att imitera. Den är skenbart enkel men samtidigt laddad med innehåll.
  Den skulle nog inte vara så svår att parodiera däremot. Det finns vissa återkommande drag.
  ”Klockan slog i Jakob” är en mening som ofta återkommer, till exempel. 30 July, 2019 03:37

 • husse postade en uppdatering 27 July, 2019 03:23

  Jag har just läst ut Förrädarland av Vilhelm Moberg. Boken ger en litet annan syn på den svenska historien än den traditionella. Handlingen utspelas under 1500-talet. Miljön är gränstrakterna mellan Småland och Blekinge, som under vissa peioderr också är gräns mellan Sverige och Danmark. Gränsen är markerad genom en sten, som har placerats mit…[Läs mer]

 • Nej, ingen rår för att någon hör dåligt.Men det är klart, att dålig hörsel försvårar kommunikationen. I både romanen och i verkligheten har mor och son svårt att förstå varandra. De har inget gemensamt språk och inga gemensamma referenser. Det är väl därför Martin Birck inte svarar modern. Han inser, att hon inte skulle förså hans tankar.I båda f…[Läs mer]

 • Nu har jag hittat brevet jag syftade på. I ”Lusten och Ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg” citerar Jesper Högström ur ett brev från Söderberg till modern: ”Kära mamma, skriv inte sådant där som `håll dig till din herre så tycker han om dg´. Det verkar så nedstämmande”. Jag undrar hur den formuleringen verkade på modern. Kontakten mella…[Läs mer]

 • Scenen med modern skulle kunna vara självbiografisk. Hjalmar Söderbergs mor var troende.I någon av de två biografier om honom, som jag har läst citeras ett brev, där han ber modern att inte i sina brev skriva, att han skulle förtrösta på Gud eller något liknande eftersom det gjorde honom nedstämd. Jag har inte hitta brevet och kan inte återge den…[Läs mer]

 • Ja, den scenen är viktig. Det tragiska är att han inser, att han inte kan förklara sina åsikter för modern.Han inser, att hon vill veta hur han tänker och känner men ser ingen möjlighet att svara på hennes önskan.
  Vad gäller frågan om könssjukdomar tror jag, att de prostituerade var tvungan att låta undersöka sig med jämna mellanrum. Man…[Läs mer]

 • Något, som bör uppmärksammas när man läser och diskuterar denna bok eller andra verk av Hjalmar Söderberg är stilen. Den är skenbart enkel men samtidigt innehållsrik. Jag var inne på detta i ett tidgare inlägg, när Söderberg istället för att helt enkelt skriva, att Martin Bircks mor var död skriver han ”Han hade sirgflor på hatten, ty hans…[Läs mer]

 • När det gäller frågan om ”kvinnosyn” är det helt klart, att hela samhället på Söderbergs tid hade en dålig, nedvärderande kvinnosyn.Kvinnorna ansågs underlägsna männen, både fysiskt och intellektuellt.Därför var mannen den gifta kvinnan förmyndare. En ogift kvinnahade antingen fadern eller någon äldre manlig släkting som förmyndare. Bara ä…[Läs mer]

 • Visa mera