• Jag har en annan fundering. Varför skriver Siwertz in den finländske baronen, Lauras andre man, för att nästan direkt låta honom bli sjuk och dö?
  Är det för att Laura ska få visa hur kall och känslolös hon är, när hon vägrar att besöka honom på sjukhuset?
  Baronen blir ju sjuk efter att ha druckit otjänligt vatten från Selambshofs brunn. Vill Siwer…[Läs mer]

 • Jag uppfattar det inte som att Peter väljer Frida. Hon kommer med tvätt och han passar på tilfället. Vad gäller barnet såäger Stellan någonting om att ”sådant där ordnar man i tysthet”-. Han menar att Peter inte skulle ha erkänt barnet men betalat Frida en summa mot tysthetslöfte. Så tror jag att det ofta gick till på den tiden..
  Jag tror inte, at…[Läs mer]

 • Jag ser, att jag lyckades åstadkomma ett ganska roligt skrivfel. Vi vistas alltså inte i någon enhörnings lägenhet uta i en anhörigs. 14 November, 2019 05:17

 • Jag ska tänka på saken. Just nu har vi det litet stökigt eftersom det pågår arbete med avloppen i vårt bostadsområde. Vi vistas tidvis i en enhörigs lägenhet. Det ska pågå i tre veckror. Jag ska försöka göra ett nytt bokval före den 15 december.Jag har ett par idéer. 13 November, 2019 05:21

 • Efter barnets födelse utestängde Laura Herman från sovrummet. Hon uppmanade honom att söka sig tll manliga kamrater och gå ut på krogen. Till slut fick hon honom också att gå till en annan kvinna, en servitris. Herman gick i fällan. Hon krävde skilsmässa, att han skulle avsäga sig umgängesrätt med sonen och att han skulle betala ett stort underhå…[Läs mer]

 • När det gäller Laura och Herman kanske jag behöver repetera litet.Spontant skulle jag säga, att hans skänslor för henne nog var starkare än hennes för honom. Jag ska repetera. Det är möjligt att jag återkommer i frågan. 8 November, 2019 04:04

 • Ja, visst ska man bedöma ett litterärt verk efter dess egna förtjänster och inte efter vad man tycker om författaren som person. Däremot tycker jag, att det är intressant att veta något om bakgrunden till det verk man läser och att få kunskap om författaren som person. Det bidrar till läasupplevelsen.Jag fick som sagt lära mig i gymnasiet at…[Läs mer]

 • Även jag förlorade en del av min aktning för Siwertz, när jag läste om hans bravader på Rånö. Men bedömningen av det litterära verket ska vara fristående från vad vi tycker om författaren som person. Dessutom framgår inte av utdraget från artikeln varifrån uppgiften kommer, vem som är uppgiftslämnare. Vi kanske ska idka litet källkritik. Även…[Läs mer]

 • Genom fjärrlån på biblioteket har jag fått tag i följnde bok:
  Hufvudsta gård och släkten Wibom 1817-1992. En släktkrönika av Ingegerd Troedsson.
  Den innehåller inte så mycket om romanen Selambs och dess förhållande till verkligheten. Det finns ett kapitel, som heter Dikt och verklighet. Men där finns mest citat från andra böcker och tidningsart…[Läs mer]

 • Stellan och Laura mobbade Herman , när de var barn. ”Var du hes igår”, sade de för att retas. De lurade honom att klättra upp i ett träd genom att låtsas tro, att han inte skulle klara det. När han hade klättrat upp var de inte kvar. 5 November, 2019 05:36

 • När det gäller antisemitismen är det sant, att Siwertz låter romanpersonerna uttala sig föraktfullt om judar. Det kan mycket riktigt ingå i personkarakteristiken. Men, som jag har nämnt i ett tidigare inlägg finns det på ett ställe i romanen en formulering av innebörden att ”vad som än händer i världen, tjänar judarna på det”. Detta lägger ha…[Läs mer]

 • Först lite kort om Dagmars språk. Hennes far var norrman och därför ser jag henne som norska. Hon var född i Köpenhamn, men vi får inte veta om hon var uppväxt där. Om hon var det och om hennes mor var danska, talade hon troliigen något slags blandspråk.
  Som jag uppfattar det använder hon en del ord, som är specifikt norska, bland annat ordert…[Läs mer]

 • Syskonen Selamb verkar sakna empati. Vid ett tillf’älle verkar Hedvig tänka på någon annan. När Percy är döende påstår hon sig vara gravid. Det är inte sant men kan vara en tröst för Percy hans sista tid i livet.
  En sak förbryllar mig, när det gäller Peter. Han säljer gårdens produkter till underpris men tar igen förlusten genom vadslagning eller…[Läs mer]

 • Nåpgot som jag har reagerat på i romanen är antisemitismen. Laura och hennes andre man, den finländske baronen, ger uttryck för sådana aåsikter. Siwertz skriver på något ställe någonting i stil med detta: vad som än händer i världen tjänar judarna på det. Det verkar vara hans egna åsikter.
  Sådana stämningar fanns nog i samhället på denna…[Läs mer]

 • I mina ögon känns de väldigt extrema. Peter är inte så svår att förstå, jordnära, tänker på ekonomien, men enbart för att berika sig själv.Stellan har jag nämnt. Han känns som en karikatyr.
  Laura är begriplig på sitt sätt men så känslolös! Och hon verkar inte alls bry sig onm sonen.Hennes sätt gentemot Herman är också svårt att förstå.
  Den s…[Läs mer]

 • Jag tycker, att man kan känna Siwertz raseri, när man läser boken. Det verkar som, att han avskyr inte bara Max (Peter) utan hela familjen.
  Siwertz anses väl, om jag inte tar fel, vara en god personskildrare men det stämmer inte alls i den här boken. Personerna är snarast typer, rentav karikatyrer. Stellan är nästan som en Strix-officer, som Albe…[Läs mer]

 • Jah har via biblioteket beställt en bok om Huvudsta gård och familjen Wibom, så jag kanske kan åerkomma i ämnet.
  Det intresserar mig eftersom jag växte upp i Solna. 1 November, 2019 04:05

 • Det är nog annat än politik, som driver Siwertz. Det finns en förebild till fgamiljen Selamb. Det är familjen Wibom på Huvudsta gård. Sigfrid Siwertz bodde i Huvudsta på somrarna och var god vän med familjens dåvarande huvudman, Max Wibom.Mende blev osams, när Siwertz blev kär i en ung dam i familjen Wibom. Max W. stoppade romansen och en del…[Läs mer]

 • Jag instämmer i era omdömen. Eftersom jag inte har någon kritik mot boken ger jag den en femma. Såvitt jag minns är det första gången jag delar ut det betyget. Min enda invändning är, att det hade behövts en ordlista, eftersom Fopgelström använder en hel del gamla, föråldrade ord och termer. Den kritiken drabbar snarare förlaget än författaren och…[Läs mer]

 • Visa mera