• husse postade en uppdatering 6 May, 2017 05:00

  Jag har just läst ut den första volymen av ”Romanerna om Patridk Melrose” av Edward St Aubyn. Den består av tre romaner: Glöm det, Dåliga nyheter och Visst hopp.
  Den första romanen skildrar Patrick som barn. Han växer upp på familjens gods i södra Frankrike. Fadern är auktritär, sadstisk och pedofil, modern är alkoholist.Familjen tillhör den brittiska överklassen.
  I den andra romanen skildras Patrick i tjugoårsåldern. Fadern har dött. Han måste åka till New York och hämta askan. Faderns död känns som en befrielse.Han blir besvärad av alla, som ”beklagar sorgen” och tycker synd om honom. Patrick har blivit narkoman och romanhandlingen kretsar kring hans jakt på narkotika och hur han försöker balansera ”uppåttjack” och ”neråttjack”.
  I den tredje romanen skildras hur Patrick försäker bli fri från sitt beroende.
  Genomgående i alla delarna hittar man roliga och elaka personporträtt.
  De två avslutande delarna har jag ännu inte läst.