• husse postade en uppdatering 14 September, 2017 02:49

    Jag läser just nu SPQR: Historien om det antika Rom av Mary Beard. Boken är mycket intressant.
    Mycket av det som berättas om Roms äldre tid är myter, sagor. Det finns få skriftliga källor och mycket bygger på arkeologiska fynd. Vad gäller kejsartiden finns det en hel del skriftligt material men mycket är propaganda. Så kanske till exempel Caligula inte var så hemsk som han har framställts. Det låg ofta i en tillträdande kejsares intresse att smutskasta företrädaren.
    När jag läser om Julius Caesar och hans bravader tänker jag att man får vara glad att vi lever i en demokrati, där kampen om makten sker genom val och omröstningar i Riksdagen . Tänk om det var som i det gamla Rom: en politiker kunde värva en egen armé och ge sig ut på krigståg och sedan marschera mot Rom och kräva politisk makt. Det var så Caesar gjorde.