• husse postade en uppdatering 30 August, 2018 12:54

    Jag läser Nostromo av Joseph Conrad, ett inköp från bokrean i våras.
    Handlingen utspelas i en fiktiv latinamerikansk stat, Costaguana. Med jämna mellanrum inträffar revolutioner, som inte är något annat än statskupper.
    En rik engelsman påtvingas en koncession för en silvergruva, som inte bearbetas. Han vill inte ha den, men får på omvägar veta, att det kunde vara riskabelt för hans hälsa och kanske hans liv att dra sig ur affären. Han tvingas också att betala stora summor i skatt för de vinster han beräknas kunna göra i framtiden. Koncessionen leder till, att han förlorar större delen av sin förmögenhet. Han befaller sonen, att aldrig någonsin ta befattning med gruvan utan att hålla sig borta från Costaguana. Men när fadern dör känner sonen sig förpliktad att försöka ta itu med gruvan och göra den lönsam. Han anställer bland andra en viss Nostromo för att upprätthålla ordningen bland arbetarna. Man förstår under berättelsens gång, att denne Nostromo kommer att spela en viktig roll.