• husse postade en uppdatering 10 September, 2018 03:36

    Jag har lånat Jens Liljestrands bok ”Mannen i skogen” på det lokala biblioteket. Det är en biografi över Vilhelm Moberg. Den verkar  intressant och gedigen. Den innehåller en omfattande litteraturförteckning och en notapparat, som jag tycker att en biografi över en författare ska göra. Det är en tjock lunta, så jag hinner nog inte läsa den i sin helhet innan lånetiden går ut. Jag har annat att läsa också.

    • En intressant sak är, att Mobergs mor var djupt troende och ansåg det vara en synd att läsa skönlitteratur. Därför läste hon inte sonens böcker. Uppgiften är osäker enligt författaren.