• husse postade en uppdatering 6 October, 2018 03:09

    ”Svälten” av Magnus Västerbro skildrar nödåren 1867, 1868 och 1869 i Sverige . Det är intressant att läsa om myndigheternas inställning till nödhjälp åt männsikor som svalt. Många mendae, att sådan hjälp bara innebar, att människor blev bortskämda och slutade att anstränga sig. Detta är ingen vetenskaplig avhandling men bygger på vad andra har berättat tidigare och vissa nedslag i historiska dokument.Mycket läsvärt!