• husse postade en uppdatering 3 November, 2018 03:54

    Jag läser just nu ”Två städer”av Charles Dickens. Mycket dramatik, romantik och litet sentimentalitet. Handlingen utspelas omväxlande i London och i Frankrike. Tidpunkten är 1770-talet.I skildringen från Frankrike framgår tydligt de stora klasskillnaderna och det förakt, som adelsmännen känner gentemot folket, ”pöbeln”, som de säger. När en adelsman med sitt ekipage kör ihjäl ett barn blir han arg på föräldrarna, som inte håller ordning på sina barn. Han slänger till fadern ett guldmynt, men är mest bekymrad över, att hans ekipage kan ha blivit skadat.