• husse postade en uppdatering 31 January, 2019 05:13

    Jag läser Manhattan Beach av Jennifer Egan. Det är en skildring av gangsterväsendet i New York från förbudstiden och fram till Andra världskriget. När Annas pappa försvinner  får hon börja bidra till familjens försörjning. Hon får arbete på ett skeppsvarv och lyckas trots hårt motstånd från den ansvarige få börja som dykare. Av en tillfällighet träffar hon gangstern  Dexter Styles på en nattklubb och minns att hon som barn hade följt med sin far hem till honom ocj lekt med hans dotter. .