• husse postade en uppdatering 27 July, 2019 02:23

    Jag har just läst ut Förrädarland av Vilhelm Moberg. Boken ger en litet annan syn på den svenska historien än den traditionella. Handlingen utspelas under 1500-talet. Miljön är gränstrakterna mellan Småland och Blekinge, som under vissa peioderr också är gräns mellan Sverige och Danmark. Gränsen är markerad genom en sten, som har placerats mitt i gränsbäcken, Furuån. Befolkningen på båda sidor om gränsen har slutit ett avtal att inte strida mot varandra utan oberoende av vem som härskar ha ett vänskapligt och fredligt förhållande. När svenskarna planerar ett infall på den danska sidan, tänder en bonde en vårdkase för att varna invånarna i söder, så de hinner sätta sig i säkerhet. Detta anser svenskarna vara förräderi och de eftersöker  ”förrädaren” men han har inte lämnat några spår efter sig. Den danske kungen, Kristian II, som i Sverige kallas Tyrann kallas i boken ”Kristian Bondekär”.
    Här skildras också kampen mellan Gustav Vasa och den katolska kyrkan.