• husse postade en uppdatering 30 August, 2019 02:56

    Jag läser ”Fascism. En varning” av Madeleine Albright. Den är intressant .Det är inte någon djupare analys av den fascistiska ideologin .Hon för några allmänna resonemang om vad fascism är. Huvuddelen av boken är skildringar av olika framträdande politiker, som kan sägas vara eller ha varit fascister. Förutom Hitler, Mussolini, Stalin, Franco beskriver hon också politiker som Viktor Orbán  i Ungern och Jaroslav Kaczynski  i Polen, som kanske inte är fascister fullt ut, men som uppvisar sådana tendenser.Hon diskuterar också sitt lands nuvarande president, Donald Trump.