• Grupplogga för Boktokarna 12 July, 2020 03:43

    Mohikanen! När det gäller alkoholister finns det också sådana fall, där personen fungerar bäst, när han har alkohol i kroppen, men blir våldsam när han är nykter. Jag skriver han eftersom det oftast är män, som är våldsamma. Man kan inte gärna uppmana en alkoholist att dricka för att han ska bli mindre våldsam. Det tar nog mycket lång tid att bli fri från ett alkoholberoende, men om vederbörande lyckas kanske han blir mindre våldsam. 12 July, 2020 03:43