• Grupplogga för Boktokarna 4 November, 2020 03:47

    Jag har en känsla av, att Wilde i viss mån ifrågasätter sin egen estetiserande syn på liv och konst. Det gick ju inte så bra för Doran Gray. 4 November, 2020 03:47