• Ingrid Maria postade en uppdatering 4 September, 2017 04:35

    En faktabok som jag tror fungerar utmärkt i bokcirkelsammanhang är Stefan Blombergs “Mobbning på jobbet”.  Författaren är bekant för många av oss genom Morgan Allings teveserie “Morgans mission”, där han i egenskap av psykolog fick uttala sig om situationen på några arbetsplatser. Programmen finns förresten fortfarande tillgängliga på Svtplay.

    Blombergs bok är mycket seriös och innehåller en rad fallbeskrivningar. Han är kritisk till hur många arbetsplatser hanterar mobbning och förfärad över hur mycket okunskap som finns. Blomberg försöker kartlägga vilka riskfaktorer som finns,  till exempel tung arbetsbelastning, otydlighet i organisationen, orättvisor, förändringar på arbetsplatsen, skvaller och ryktesspridning, omyndigförklarande av anställda, undanhållande av information etc.

    Kort sagt en intressant och viktig bok som inbjuder till diskussion!