• Jan Andrée gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Kungsbacka läser Mamma är bara lite trött av Sara BeischerKungsbacka läser Mamma är bara lite trött av Sara Beischer 22 September, 2019 09:22

    Jag håller med om att Iris är en spännande personlighet, men jag upplever också att hon är en helt avgörande bekantskap för Minna. Är inte Iris i stort sett den enda karaktären i boken som Minna inte vantrivs tillsammans med? Som hon till och med utvecklar en samhörighet med? I början av bokens andra del undviker Minna också henne, eftersom hon störs av Iris rättframma sätt. Men efter hand som de lär känna varandra märker hon att Iris är den enda som visar ett genuint intresse för henne. Iris avspända inställning till livet gör ju också att hennes vänskap känns kravlös och ofarlig – och till slut till och med efterlängtad. Kanske kan man se henne som den modersfigur som Minna verkar sakna hela boken igenom (om jag minns rätt dyker Minnas egen mamma bara upp i periferin som någon som rör sig hemtamt i deras hus, men aldrig tilltalar henne). Iris blir den som tillåter henne att befrias från ansvar. Att bara få vara. Just det som Minna verkar behöva mest.

    • Jag håller med. Jag tycker verkligen om Iris, hon är kompromisslös och obrydd av hur andra ser på henne. Vänskapen med henne verkar göra Minna starkare. Jag tror också att deras relation är avgörande för Minnas insikt om att hon inte vill gå tillbaka till sin gamla lärartjänst. Att livet inte handlar om att arbeta utan att vårda relationer med sina nära och kära.