• Jag har gjort paus i Auster och läst Krusenstierna En spricka i kristallen, en liten välskriven bok som också handlar om föräldrar, men ur ett annat perspektiv kanske. Överklass, moderskap.  Lika stort tomrum efter närhet och känslor dock.
    Fast jag tycker att K förenklar saker och ting. Allt löser sig inte bara för att man säger emot sina föräldrar ett par gånger. Kan man bli fri från sin barndom över huvud taget – jag vet inte. Den har ju snirklat sig in i jaget genom livet osv. 21 March, 2008 01:03