• I Uppsala ska jag hela eftermiddagen med bibliotekarier och lärare diskutera BÖCKER SOM BRINNER. Böcker som “Torka aldrig tårar utan handskar” och “Alltings början” (Karolina Ramqvist).
    Två romaner om erotik – erotik som förgör. (Ja, vi ska tala också om en annan erotisk roman, Du anar vilken? Rätt! Hattstugan.)

    lena kjersén edman 13 September, 2012 08:44