• Läsa med list – lust – lek.
  TEMALÄSNING – KUMULATIV LÄSNING – KANON

  “Fri läsning” i skolan = allt sämre läsning.
  2000-talets barn läser sämre än sina föräldrar.
  Jag tror på läsning i skolan med både lust, list och lek.

  Temaläsning.
  Kumulativ läsning,
  Samt – faktiskt – kanon.

  Varför?

  Det handlar om rättvisa.
  Min önskan och längtan är att även de barn ,vars föräldrar inte känner sig väl till mods med bokläsning, ska få möta Sveriges och världens bästa böcker.

  Jag vill att
  ALLA barn ska få bra mat (inte bara kockens barn).

  ALLA barn ska få ha kläder som de känner sig fina i (inte bara de snitsiga föräldrarnas barn)
  men också att ALLA barn ska få ingå i en stimulerande och fantasieggande läsgemenskap (inte bara…)

  Finns det berättelser och dikter och sånger som vi unnar alla barn och ungdomar att få möta – för att sedan bära med sig hela livet?
  Hur kan lärare och bibliotekarier hjälpa eleverna – också de läslata och de som har läsproblem –
  till lustfyllda och meningsfulla litteraturupplevelser som ger självförtroende och består.

  Hur gör vi lektionen i svenska till en språklig fest?

  Hur får vi barnen och oss själva att upptäcka att litteratur är
  snuttefiltar, ögonöppnare och svärd?

  Lena Kjersén Edman 27 October, 2012 09:22