• Det vidgade läromedelsbegreppet”. Är det borta ur skolbiblioteksdebatten? När jag frågar på sajter för bibliotekarier och lärare hur skolbibliotekets fackböcker används i undervisningen och hur mycket lärarna i olika ämnen och bibliotekarierna samarbetar när det gäller fackboksinköp och undervisning – så får jag svaret: Så gott som ingenting. Är det så? I så fall: Hur blev det så?

    Av svaren från 2012 års bibliotekarier och lärare att döma fick jag veta att lärarna inte alls använde fackböckerna i skolbiblioteket som “läromedel” – utan att “läromedel” för dem var “böcker utgivna för skolbruk av läromedelsförlag” plus de digitala faktakunskaper som eleverna fick via sin dator. Det verkar som om de flesta lärare uppfattar sitt skolbibliotek som ett ställe med skönlitteratur och datorer – plus litet facklitteratur för specialintresserade – försedd med en bibliotekarie (i lyckliga fall) som kan ha litet bokprat då och då och lära ut datorkunskap. Men inte att skolbiblioteket är “skolans viktigaste läromedel”. Och inte att facklitteraturen som finns där nyttjas på ett pedagogiskt medvetet sätt i undervisningen. 5 September, 2012 10:25