• Kristina S A gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Jane Austen-bokcirkel 2019-2020Jane Austen-bokcirkel 2019-2020 21 October, 2019 03:22

  Jag tänker på titeln, Stolthet och fördom. Tycker ni att den stämmer lika bra med bokens innehåll som titeln Förnuft och känsla? Vad betyder ordet stolthet och ordet fördom för er?

  Det är lustigt det här med ord och vilken betydelse och värdering man lägger i dem. Jag har fått tänka över det här, då jag anser att Austens språk är väldigt uttrycksfullt. Hon levde i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet och jag är förvånad över hennes insikter och förståelse av det mänskliga psyket och den bredd av ord hon använder. Jag hade inte förväntat mig det faktiskt. Idag har ju språket devalverat enligt min mening, och ordförrådet minskat, om man jämför med 50 år, och mer, tillbaka. Tänk vilka brev som skrevs förr, på 30- och 40-talet när man läser biografier!

  För mig är stolthet något annat än att vara högmodig, högfärdig och överlägsen. Jag tänker att man kan känna sig stolt utan att det inbegriper de kvaliteterna av Darcys karaktär, som jag anser stolthet anspelar på. På engelska är titeln Pride, som också kan ha betydelsen arrogance, conceit, egotism, pridefulness, superbia och vanity. Alltså synonymer som hör ihop med en självförhävdelse och därmed med en negativ klang.  På svenska är synonymerna värdighet, självaktning, hederskänsla, prestige; högfärd, högmod; prydnad, attraktion, glädjeämne. Så på svenska kan betydelsen vara annorlunda alltså. Jag tänker då på orden glädjeämne och prydnad, hederskänsla, attraktion, värdighet och självaktning.

  Sen har vi ordet fördom. Speglar det ordet Elizabeths åsikter om Darcy? Elizabeth har ju blivit lurad att tro på en lögn, kan konsekvensen av det bli att man blir fördomsfull? Jo, det kan det absolut. Vad är då synonymer till Prejudice på engelska? Jo den enda synonymen som tas upp i “Tyda” är prepossess vilket på svenska  betyder påverka eller göra någon (positivt eller negativt) inställd. I ett annat eng. lexikon även preconception vilket betyder förutfattad mening. Vad är då synonymerna för fördom på svenska? Jo förutfattad mening, inrotad vanföreställning, vanföreställning, ogrundad uppfattning, partiskhet.För mig är har ordet fördom en negativ klang på svenska, vilket inte ordet prejudice behöver ha på engelska. På svenska säger vi gärna: Gud vad du är fördomsfull och det är inte speciellt positivt. Men på engelska så kan det bara vara: gud vad du är påverkad (av en förställning) eller vilken förutfattad mening du har.

  Så om man är engelsman, vilken betydelse och vilken värdering lägger man in i orden pride and prejudice? Eftersom romanen är skriven på engelska så får man ha den engelska ordbetydelsen i åtanke tänker jag. För den verkar kunna skilja sig från den svenska.

  Vilken betydelse har de orden för er, på svenska? Och tycker ni att de stämmer med bokens beskrivning av karaktärerna och deras åsikter? För mig har det inneburit att jag fått revidera min värdering av de orden en smula för att bättre förstå titeln.

  • Tack @kristinasa för din spaning och analys av boktiteln! Det blev verkligen ett ”aha” för mig att betydelserna av orden stolthet/pride och fördom/prejudice skiljer sig åt på svenska respektive engelska. Det förklarar ju en hel del!

   För mig har ordet ”stolthet” en för det mesta positiv klang, även om överdriven stolthet även kan vara negativ, medan ordet ”fördom” känns helt och hållet negativt laddat.

  • Det var intressant det du skrev om ordens olika betydeler i språken och översättningarna, även de som ändras med tiden. Tänk bara menlösa barns dag som vi garvade åt som yngre och sen lärde man sej att det kom av medellös, dvs fattig! Känner att jag måste fundera vidare över titlarna och betydelserna. Läser den här boken på engelska, går typ saktare men någorlunda säkert. Är iaf glad att jag inte behöver jobba med översättning! Inte bara att översätta rakt av, utan veta vilken betydelse orden hade då på 1800talet och kunna sätta saker i rätt sammanhang dessutom. Börjar bli mer imponerad av översättarnas jobb!

  • Tack @kristinaa för ditt engagerande tankar kring bokens titel. Tänk vilken inblick som kan finnas bakom att ta reda på betydelsen av orden. För mig är Austens val av titlar alltid mångbottnat. Båda huvudpersonerna – Elisabeth och Darcy har både ”stolthet”/pride och ”fördom”/prejudice. De måste nå självinsikt för att övervinna hindren och finna varandra. Det illustreras i Elisabeths fall av följande citat efter hon har läst Darcys brev: ”Så avskyvärt jag har bettet mig! tänkte hon. Jag som alltid varit stolt över mitt goda omdöme! Jag som tyckt mig ha så god urskillningsförmåga, som många gånger har sett ner på min syster godhet och själv satt en ära i onödig och felaktig misstro. Vilken förödmjukande upptäckt! Men så lagom åt mig! Jag kunde inte ha varit mer förblindad ens om jag varit förälskad. Men min dårskap kom av fåfänga och inte av förälskelse. Jag blev förtjust över den enes uppmärksamhet, sårad av den andres ointresse, alldeles i början av vår bekantskap, och därför har jag tillåtit mig att vara fördomsfull och okunnig och struntat i förnuftet i allt som gällde dess två. Jag har inte förstått mig själv förrän i detta ögonblick.” (Kapitel 36). Om jag kommer på ett bra citat för Darcys självinsikt återkommer jag med det.

  • I kapitel 4 ger oss Mary Bennet sin (och Jane Austens?) syn på detta: “Stolthet hänför sig mera till vår egen tanke om oss själva, fåfänga till vad vi önskar att andra skall tänka om oss.”

   Detta gäller ju i hög grad mrs Bennet som hela tiden skryter om sig själv och sina döttrar på ett sätt som omgivningen genomskådar, inte minst hennes man och mr Bingleys systrar. Mrs Bennet försvarar i alla lägen den förskönade bilden av sig själv. Men vi ska inte förhäva oss. Mary: “mycket få av oss som inte hyser en känsla av självbelåtenhet med en eller annan egenskap, verklig eller inbillad.”

  • Jag tolkar det som att förnuft och känsla är egenskaper som är positiva (i lagom mängd) medan stolthet och fördom är egenskaper som mest kommer i vägen för karaktärerna. Sedan tror jag precis som ovan att det blivit en förskjutning av betydelsen av ordet pride / stolthet sedan Jane Austens dagar. Från att ha varit en av dödssynderna i en kristen tradition till att användas mer i betydelsen stolthet i positiv bemärkelse (som av hbtq-rörelsen).
   Så ja, det är många trådar att dra i och finns många olika perspektiv på titeln @kristinasa. Intressant!

  • Tack för ert gensvar, alltid roligt att höra andras synpunkter och betraktelser över ett ämne :-)