• Möten är lösningen En kraftfull dialog slår det mesta för att få något att hända i en berättelse. Nu är jag där när allt ska komma samman utan att det blir alltför osannolikt. För det är egentligen rätt trovärdigt att flera personer kommer på samma sak ungefär samtidigt (det händer hela tiden), särskilt om de talar med varandra. Just nu känner jag mig fram till vad som blir bäst och låter karaktärernas personlighet få utlopp.
    TÄNK när allt detta är på plats! Sidorna som behövs är rätt få, men innehållet måste vara dynamit. Lars, känn ingen press, ingen press alls…
    Kanske är det då bra att det regnar så blir lockelsen i en badsjö inte alltför svår. 14 June, 2009 09:36