• Punkten är satt! Äntligen har jag skrivit klart! Satt den där sista punkten. Tänk att en liten svart prick kan betyda så mycket (fast det blev faktiskt ett utropstecken följt av ett citattecken…)!

    Redan börjar hjärnan brottas med alla tankar ett varv till: Var det verkligen bra att låta det gå så? Är det för grovt? För otydligt? Är det spännande nog?
    Men det är en helt annan sak. Att fundera och redigera, alltså.
    Nu är jag ändå där. MÅÅL! SKÅL!

    Ibland är skrivande den bästa sporten. 7 July, 2009 11:23