• Grupplogga för Digitala salongen 24 April, 2018 10:46

    Under läsningen av ”Återstoden av dagen” är det några teman som utmärker sig. Det är butlern Stevens totala hängivenhet till sitt yrke som får en att fundera över integritet och identitet i förhållande till sin yrkesroll. Hur mycket yrkesstolthet är sunt? Stevens får också representera det förflutna på många sätt – vad händer med den som inte kan eller vill anpassa sig till tidens förändringar? Det är också intressant att fundera över nostalgi och vad det fyller för funktion. Vilka saker och händelser är det vi väljer att minnas? 24 April, 2018 10:46