• Lisa Muhr gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Forumbibliotekens digitala salongForumbibliotekens digitala salong 12 March, 2019 04:19

    I förra veckan sågs vi i Fisksätra bibliotek och diskuterade “Tills vattnet stiger” av Condé. Det var lite blandade synpunkter, som alltid, vilket är spännande och roligt! Vissa av oss tyckte att det enda positiva med boken var titeln, medan andra hade stor behållning av berättelsen. Den utspelar sig på platser som vi vet lite om och därför ger den en inblick i hur livet kan te sig, vilka utmaningar som finns och vilka politiska omvälvningar som sker och har skett. Den rör sig mellan Guadaloupe, Haiti, Mali mfl platser och allt knyts samman till det lilla barnet utan familj, som tas om hand av den rotlöse Babakar. Några uppskattade att boken var uppdelad utifrån olika personers berättelser. Det fanns spännande och viktiga teman tex identitet (hur viktigt det är att känna sig hemma någonstans) och rasism (mellan länder, folkslag, inom länder, klasser etc).
    Tyvärr var vi flera som var besvikna på språket, som upplevdes som omständligt och krystat och inte riktigt bidrog till att måla en bild som väckte känslor hos läsaren. Karaktärerna, tom huvudpersonen Babakar, förblev platta och skissartade. Det var även rörigt med platser och många personer, som inte bidrog till att föra berättelsen framåt.
    Så, sammanfattningsvis, en intressant diskussion om en bok som vi tyckte ganska olika om.