• Man brukar ibland säga om viss personer, att de har “dåligt ölsinne”. Då menar man, att de blir arga och våldsamma, när de dricker. Andra däremot, de flesta?, blir glada och “dumsnälla” av alkohol. När jag växte upp i Solna hade vi en granne, som blev helt tokig när han drack alkohol. En gång skulle han hoppa från balkongen. Hans gäster fick…[Läs mer]

 • Genom googlimg hittade jag detta om aggression till följd av hjärnskada: https://fof.se/tidning/2002/6/artikel/hjarnskada-bakom-aggressivt-beteende 2 August, 2020 03:48

 • Jag är okunnig inom området, men det är väl inte helt orimligt att det kan finnas hjärnskador, som leder till aggressivt beteende. I Johns fall är det väl så, att det aggressiva beteendet bara kommer ibland, när han drabbas av “anfall” och inte vet vad han gör. Sådant kan nog förekomma. Det är svårt att moralisera över det.
  För mig känns det k…[Läs mer]

 • Jag har redan lämnat tillbaka boken, så jag har inte möjlighet att slå up de aktuella sidorna. Jag minns, att han hade varit med om en bilolycka och fått en hjärnskada .Om hans anfall av våldsamhet beror på hjärnskadan, lär inte nykterhet hjälpa.
  Det finns behandlingsprogram för personer, som har problem med sin aggressivitet. Jag vet inte hur ef…[Läs mer]

 • Trevlig läsning, Mohikanen!
  Fyren mellan haven tror jag inte ska vara något problem att få tag i. Den finns inne på mitt lokala bibliotek. Böcker, som har några år på nacken brukar inte vara så efterfrågade. 29 July, 2020 03:01

 • Karin Smirnoff verkar vara en aktiv person. Hon driver vid sidan av författarskapet ett trävaruföretag. Efterfrågan har exploderat under våren. Om boken säger hon, att Jana Kippo ” bryter cykeln av trasiga relationer.” Att hon bjuder hem modern till jul kan vara ett exempel på detta.
  Jag kan inte länka till artikeln. Den finns bakom en betalvä…[Läs mer]

 • Tack för informationen! Jag kommer inte ifrån att hon ger en mindre smickrande bild av glesbygden med incest, våld, alkohol och narkotika. Å andra sidan finns dessa företeelser även i storstäderna. 19 July, 2020 04:05

 • Då blir det ju mera förklarligt, att Jana vill lära känna modern innan hon dör. Hon har väl fått ett annat perspektiv på det som hände och inser, att modern också var ett offer.
  Karin Smirnoff säger i en intervju i en lokaltidning, att “Jag for ner till Bror” är del två i en berättelse och nu skriver hon på del ett.
  Det framgår också, att man…[Läs mer]

 • Det blev fel även i mitt senaste inlägg. Det var John, som sade, att han hade varit officer. Vad Bror har försörjt sig på framgår inte.
  Att Bror slog ihjäl fadern kan man se som självförsvar, anser jag. Som jag ser det borde han ha blivit omplacerad, men det framgår inte heller.
  Att Jana tog hem modern till jul behöver inte betyda, att hon har fö…[Läs mer]

 • Jana undrar ju också vad Bror har försörjt sig på. Han svarar, att han har varit officer, något som inte stämmer med den bild jag har fått av honom. Kan en person med alkoholproblem och psykisk sjukdom vara officer? Jag tvivlar. 14 July, 2020 04:40

 • Det blev litet fel. Så här skulle det stå: När personen är nykter mår han/hon inte bra och kan bli aggressiv. När vederbörande har alkohol i kroppen mår han/hon bra och har inte samma behov att få ur sig aggressioner. Det här gäller nog inte alla, men ibland kan det vara så. 13 July, 2020 03:05

  • Jag förstår. Det tyder ju på att hjärnan blivit långvarigt förgiftad. När det artificiella/kemiska blivit normaliserat. Känslorna är dövade. När personen är nykter (“sober”) kommer eländet/bitterheten fram. Knasigt! Det brukar vara tvärtom.

 • Jag kan inte ange någon källa, men jag har läst artiklar om detta. Den som har ett alkoholberoende mår bäst, när han/hon har alkohol i kroppen. När vederbörande är nykter mår han/hon bra och har inte så stort behpv av att få ur sig aggressioner. När vederbörande är nykter däremot, mår han/hon inte bara och kan bli aggressiv just därför.
  Sedan fi…[Läs mer]

 • Mohikanen! När det gäller alkoholister finns det också sådana fall, där personen fungerar bäst, när han har alkohol i kroppen, men blir våldsam när han är nykter. Jag skriver han eftersom det oftast är män, som är våldsamma. Man kan inte gärna uppmana en alkoholist att dricka för att han ska bli mindre våldsam. Det tar nog mycket lång tid att bli…[Läs mer]

 • Arne, jag håller med om, att det hade varit det bästa om modern hade tagit barnen och lämnat mannen. Men om hon som jag tror också var misshandlad liksom barnen hade hon vart så nedtryckt, att hon inte hade dn handlingskraft som skulle behövas. Vart skulle hon ta vägen? Där på landsbygden finns inga kvinnojourer. Det finns kanske en kvinnojo…[Läs mer]

 • Det är möjligt att moderns religiösa tillhörighet bidrog till, att hon inte söktes skilsmässa. Manne, fadern, var ju våldsam mot barnen. Därför är det troligt, att han även var våldsam mot modern, även om det inte sägs i romanen. Jag har nyligen läst artiklar om kvinnor, som misshandlas av sina män. De blir så nedtryckta i skorna, att de förlorar…[Läs mer]

 • Jag kan inte utan vidare acceptera överdrifterna. Som jag ser det bör miljö- och personskildring i en roman vara trovärdiga för att jag ska tycka, att den är bra. Personskildringen säger jag ingenting on, men som sagt miljöskildringen är inte trovärdig. Jag kan tänka mig, att människorna i författarens hemby, Hertsånger, inte är så glada åt bokser…[Läs mer]

 • Arne! nej, idag är det inget konstigt med skilsmässa, men det kan vara svårt för ett lantbrukarpar. Modern har väl knappast det kapital, som krävs för att köpa sig en egen gård. Dessutom är det nog omöjligt att driva jordbruk ensam. Då måste hon anställa och det är dyrt. Vad gör hon om mannen säger nej till skilsmässa. Det går väl inte att tving…[Läs mer]

 • Jag har problem med denna bok. Jag upplever den inte som trovärdig. Skildringen av byn är överdriven. Det är för mycket av våld, incest och psykisk sjukdom.
  Jag har ett antal år bott i en inlandskommun i Västerbotten, Norsjö. Förhållandena där var inte alls så som författaren beskriver Smalånger. En sak känner jag igen: hur människorna hän…[Läs mer]

 • Tidigare har ni varit inne på att modern måste ha förstått, att fadern utnyttjade dottern sexuellt. Varför ingrep hon inte? Hon kanske helt enkelt var rädd för fadern. Han skildras som en hustyrann. Det finns många exempel både i litteraturen och i verkligheten på mdrar, som inte har låtsats om, att deras män begår sexuella övergrepp på…[Läs mer]

 • Arne, jag har kollat i boken. Petra hade besökt John. Hon ringde till Jana och sade, att “Pappa är full, han hotar att döda mig”. Jana kommer dit, Petra har låst in sig på toaletten och John förväxlar henne med hennes mamma och säger, att han ska döda henne. Jana säger, att Petra har förväxlat hans psykiska sjukdom med fylla.
  Att något är ta…[Läs mer]

 • Visa mera