• Elkans och Lagerlöfs relation verkar ju ha varit väldigt befruktande för deras utveckling som författare. Nu får ju vi läsare mest ta del av det som Lagerlöf skriver. Deras djupa vänskap gjorde tydligen att de vågade anförtro sig åt varandra och lämna ut det de skrivit för att den andra ska kunna kommentera. Då måste de ju ha varit väldigt trygga med varandra. Palm visar dock att det ibland blir lite irritation och även svartsjuka. Då ville inte Lagerlöf låta Elkan kommentera. Överhuvudtaget ger Lagerlöf intryck av att vara utåtriktad i sin brev och sätter pränt på all sin vånda och sin glädje.