• Susanna Prestor postade en uppdatering 17 May, 2017 09:46

    Läser Min europeiska familj de senaste 54000 åren av Karin Bojs. Den är intressant. Tänk vilka framsteg och vilken utveckling DNA-tekniken genomgått, redan.