• Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Familjen av Cecilia LidbeckFamiljen av Cecilia Lidbeck 10 July, 2020 12:10

    Hoppas läsningen går bra! Här kommer nästa diskussionsfråga!

    Vad vill Jack? Går han att lita på? 

    • Ella och Jack träffas inte så många gånger i boken, men det är ju något med Jack som gör att Ella vågar klättra över stängslet till andra sidan. Det verkar som att hon litar på Jack och längtar efter det som han har berättat om. Men om det är skräcken från att leva kvar på gården eller längtan till ett “normalt liv” som gör att hon vågar klättra får läsaren inte reda på.

      Jag tycker det är lite speciellt att Jack inte verkar berätta för sina föräldrar att han har träffat en flicka som bor på andra sidan ett stängsel. Det hade varit intressant att veta vad som skulle ske när han väl presenterar Ella, hur reagerar föräldrarna? Kommer de köra tillbaka henne till gården? Om de inte reagerar bra kommer säkert Ellas tillit till Jack att försvinna ganska fort.