• Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Familjen av Cecilia LidbeckFamiljen av Cecilia Lidbeck 2 August, 2020 12:22

    Hej, här kommer en ny fråga att diskutera.

    Hur tror ni att Jacks familj reagerar när Ella följer med honom hem?   

    • Hade önskat att de skulle ta hennes historia på allvar och att de går till polisen, som kan kolla upp vad som egentligen händer på gården. Men egentligen tror jag att de kommer att bli rädda och ta med Ella tillbaka till gården, och så kommer hon att vara fast där igen. Det hade varit spännande att läsa en fortsättning och få reda på vad som egentligen händer med henne.