• Jag har en undran till? Vad händer i slutet? Ett gott slut eller ett sorgligt?

    • Ett hoppfullt slut. Det kan gå bra. Jag förstår varför författaren valde att sluta så. Ett allför korthugget positivt slut hade inte varit bra. Ett annat slut hade krävt en mycket längre bok.

      • Jag tänkte först att det var ett hoppfullt slut, ett lyckligt slut men så började jag fundera. Hur ofta går hjärtoperationer fel? Att kroppen stöter bort hjärtat…Amanda ska ju opereras men vi vet inte hur det går! Lämnar inte författaren dörren öppen för ett sorgligare slut?

    • Jag tror på ett öppet slut där läsaren kan själv få göra sluttolkningen. För mig kändes det som att boken fick för abrupt slut, tyvärr. Det hade gott kunnat skrivas dit några fler sidor.

      Men boken slutade inte dåligt för det! :)