• Bokcirkellogga för Läs med Sundsvalls stadsbibliotek 18 April, 2017 09:18

    Det här är kanske en existentialistisk roman i samma kategori som Camus Främlingen och Sartres Äcklet? Tycker i alla fall att huvudpersonen, Jeffrey Lockharts tämligen alienerade tillstånd i viss mån påminner om figurerna i nämnda romaner. Finns också en rad anspelningar på filosofer som brukar kopplas till den existentialistiska rörelsen: ”Stenen är till, men existerar inte” (Heidegger, Sartre). Vilken ontologisk status har då personerna som fryses ned? Existerar de eller är de bara till? Romanen ställer en rad oroande frågor. Läste också nyligen en artikel i DN som behandlade ämnet. 18 April, 2017 09:18

    • Kan du länka till den? Artikeln. Eller är den bara för prenumeranter? Intressant med filosofiska anspelningar – de missar jag. Men likheten med Främlingen finns, även om huvudpersonen ändå verkar hysa känslor för allt som händer, om än att han också iakttar. Han är ju helt emot tanken, och tycks mig mer deterministisk, dvs när man dör dör man. Allt är bara ett spel eller ett sorts självbedrägeri, det går inte att lura döden. Fast jag har inte läst hela än, han kanske ändrar ståndpunkt… Apropå alienation så känns ju hela anläggningen som alienerad från verkligheten. Där finns en makttanke också, att de med informationen som gör att människan får evigt liv kommer att ta herraväldet över världen…