• Vännäs bibliotek gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Jane Austen-bokcirkel 2019-2020 (avslutad)Jane Austen-bokcirkel 2019-2020 (avslutad) 7 October, 2019 04:03

  Måndag igen, och här kommer en ny fråga att diskutera:

  Stolthet och fördom är i hög grad en berättelse om kärlek och relationer, men kärleken beskrivs väldigt kyskt. Tror du att det är ett medvetet grepp av Jane Austen, eller är det en spegling av hur människor levde på den här tiden (iallafall i den samhällsklass det handlar om)? Finns det andra förklaringar? Tycker du att det är en fördel eller nackdel för boken och läsupplevelsen?

  • Jag tycker att romanen vinner på sin kyskhet. Jag kom att tänka på amerikanska high schoolfilmer som skildrar 50 / 60-talet, där de vuxna gick omkring med linjaler för att kolla avståndet mellan de som dansade tryckare på skoldanserna.. Det kan aldrig ha varit mer spännande att dansa än där och då! Det förbjudna blir lite extra lockande. För en nutida läsare som mig blir det mer spännande även om jag inte tror att det var Austens avsikt.

  • Förmodligen var det precis så kyskt och tillrättalagt under den tid Jane Austen skildrar. Det var nog väldigt tabu att sätta ord på kärlek och erotik i en roman och även att visa det offentligt. Jag tycker det är så befriande att så mycket lämnas åt fantasin, i kontrast till mer moderna romaner och filmer där allt och lite till visas och beskrivs.

  • Hej, här kommer en sen kommentar! Jag håller med er, och tänker på skräckgenren också där det allra obehagligaste är sådant som fantasin själv får skapa.

  • Jag ser det som att boken speglar den tid de levde i, i det samhällsskiktet, annrs hade hon nog inte fått den publicerad om den ansetts vara vidlyftig.

   Det är en ogift kvinnas romantiska drömmar om att få bli älskad för sin egen skull av en man som man kan högakta och som är rättrådig. Det visar bokens slut tydligt på tycker jag. För visst var Jane Austen ogift? Jag tänkte iallafall i de banorna när jag läste.

   Att hennes böcker skulle vara en kritik mot rådande samhällskonventioner, enl wikipedia, det håller jag inte med om. Det är en åsikt som har formats av moderna föreställningar anser jag då man jämfört dagens värderingar med dem som står i boken.

   Lydias slösaktiga gränslösa karaktär ser jag mer som en varning till dåtidens kvinnor om vad för liv man skapar om man inte är bildad, har en god karaktär och beter sig på ett bra sätt. Att hon rymde med en man (som inte ville gifta sig med henne), och levde som sambo, var ett väldigt dåligt betennde på den tiden och som fick hela familjen att framstå i dålig dager då den inte lyckats med uppfostran och att förmedla och förankra goda kvaliteter, kvaliteter som man senare skulle lyckas förmedla till Kitty och hon skulle därmed förändras i sin karaktär till det bättre.