• Har inte läst så långt i boken, annat har kommit emellan.

  Fortsatt imponerad av hur en del i denna cirkel hunnit med att läsa så mycket så fort. De verkar ligga en bok i förväg redan första dagen och kastar sig in i diskussionen.

  Kapitel 4 har ett tänkvärt citat: Tom Sherbourne ”börjar skapa rutiner. Regelverket kräver att han hissar fanan v…[Läs mer]

 • Jag tycker att Isabel klarar av livet på ön, det isolerade, ganska bra. Hon har djuren, matlagning, hon har Tom och utforskande av ön. Hon t o m namnger olika platser på en karta. Det som sänker henne är missfallen. Hon har väl på traditionellt sätt tänkt sig att få barn och bilda familj. Hon verkar inte känna till att det tydligen finns genet…[Läs mer]

 • En fråga att fundera över är hur den ensliga miljön på ön Janus påverkar Tom och Isaobel .Min tanke är, att den kanske är bra och läkande för Tom, har hemska upplevelser bakom sig Världskriget. från Första Världskriget. Alla rutiner han har att passa håller tankarna på kriget borta. Isabel däremot, som verkar vara mera social mår nog inte så b…[Läs mer]

  • @husse Håller med dig om att det endast är en speciell slags människa som vill bli fyrvaktare. Att vara avskild från samhället och på en ö kanske fungerar bra som återhämtning för en soldat.

   Som kuriosa kan jag nämna att Evert Taubes pappa Carl…[Läs mer]

 • Jag hittar ingen intervju med författaren, som är översatt till svenska.Däremot finns intervjuer på engelska. Här är en: https://www.goodreads.com/interviews/show/830.M_L_Stedman 8 September, 2020 03:42

 • Barnkonventionen säger, att man i första hand ska se till barnets bästa .Den står i motsats mot gällande lagstiftning. Enligt Barnkonventionen kan ingen ha rätt till ett barn.
  Vad gäller fallet i Piteå hade man bestämt, att flickan skulle ha fortsatt kontakt med familjehemmet. Hon har ännu inte fått träffa dem. Socialtjänsten anser, att det inte…[Läs mer]

 • Vilket hemsk exempel från Piteå! Vad säger barnkonventionen vid vårdnatstvister? Har man “rätt” till ett barn när man är biologisk förälder, även fast man lämnat bort det när man inte klarade att ta hand om det? 8 September, 2020 10:22

  • Barnkonventionen säger, att man i första hand ska se till barnets bästs.Den står imotsats mot gällande lagstiftning.Enligt Barnkonventionen kan ingen ha rätt till ett barn.
   Vad gäller fallet i Piteå hade man bestämt, att flickan skulle ha fortsatt kontakt med familjehemmet.Jon har ännu inte fått träffa dem.Socialtjänsten anser,att det inte går…[Läs mer]

 • Symboliken blir tydligare med namnen. För Isabel är barnet Lucy, ljuset. Men barnet har knappt några minnen från Hanna, den biologiska modern. För att barnet ska bli hennes igen måste Isabel visa nåd (Grace), vilket hon inledningsvis inte gör. Här uppstår konflikten, Janus. Den orättvisa maktbalansen jämnas ut av Tom som arbetat på sin “inre fy…[Läs mer]

 • Mohikanen, intressant synpunkt med namnen! Att barnet heter Lucy/Grace ramar in mycket i boken.

  Är lite inne på namnsymboliken som vi alla varit inne på. Janus, namnet på ön, är en gud i romersk mytologi. “Han öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten (Janusansikte), ett som blickar in i framtiden och ett som se…[Läs mer]

  • Jag gick latinlinjen i gymnasiet.Som jag minns det fick vi lära oss, att Janus hade med krig och fref att göra. I fredsrid vusades det ena ansiktet på Janustrmplrt och i krigstid det andra.

  • @antonkz som du påpekar är Janusansiktet en stark litterär symbol. Har läst någonstans att han var den som vakade över fred och krig – ytterligheterna i en civilisation. Han är guden för början, vakar över öppningar och passager.

   Det är tankeväckande att Tom tar anställning på Janus.

   På sitt sätt blir ön Janus en plats där mycket ställs…[Läs mer]

 • Boken tycks inte ha recenserats på kultursidorna, däremot är det många bokbloggare som läst den. Entusiasmen är måttlig, till min förvåning, då nästan alla bloggare är kvinnor och de brukar gilla böcker av denna typ. Många tycker att den är för lång, vilket jag kan hålla med om. Alla läsare förstår dilemmat och vill komma till saken så att säga, m…[Läs mer]

 • Jag hade aldrig tänkt på att boktiteln kan ha en symbolisk innebörd. Jag tänkte att den helt enkelt syftade på fyrens läge mellan Indiska Oceanen och Södra Ishavet. Men det ligger något i tanken. Det kan finnas en symbolik här. Vi kan inte veta vad författaren har tänkt.
  Jag håller med Arne. Om boken hade varit skriven från Hannahs perspektiv h…[Läs mer]

 • Jo, jag blev delvis inspirerad av Antons tankegångar gällande fyren och symboliken. :-)
  Men, som du påpekar, miljön är ju extrem och berättelsen skapas med den miljön som bas. Något mkt medvetet av författaren.
  F ö har jag svårt att hitta recensioner av BOKEN. Har bara läst film-dito. 7 September, 2020 12:51

 • Anton var också inne på symboliken med fyren och det kan vara så, även om jag tror mer på namnen som symboler. Fyren och den isolerade ön är ju en förutsättning för berättelsens utveckling. Vilket som är hönan eller ägget där är svårt att säga. 6 September, 2020 09:01

 • Det är svårt att bortse från att själva fyren är i fokus, t o m på bokens omslag.Utläggningar om fyrvaktarnas arbete etc, fyrvaktare som skött om fyren tidigare.Fyrar runt om Australiens kuster.
  Möjligen är det symboliskt: fyren (ljuset) mitt mellan haven (föräldrarna)…Lucy betyder ljus, Grace nåd.
  Vad tror ni? 6 September, 2020 03:43

 • Med anledning av bland annat dessa fall har det framförts synpunkten, att dagens lagstiftning i dessa frågor har som utgångspunkt, att man alltid ska eftersträva, att barn ska vårdas av sina biologiska föräldrar. Men eftersom Sverige har antagit barnkonventionen som lag, verkar det råda enighet om, att lagstiftningen borde anpassas efter detta.…[Läs mer]

 • Arnes fråga är intressant. En bidragande anledning till att jag valde denna bok som cirkelbok är den debatt, som har varit på senare tid om hur man de biologiska föräldrarnas “rätt till sina barn”. Det har varit ett par uppseendeväckande vårdnadstvister. Dels det bar, som kallades “lilla Hjärtat” och som återfördes till sina knarkande föräldrar o…[Läs mer]

 • Alldeles riktigt, om romanen handlat om Frank och Hannah hade sympatierna legat annorlunda. Det är något att tänka på för de som bara ser en sida av saker och ting… 6 September, 2020 10:45

 • DensisteMohikanen gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för BoktokarnaBoktokarna 5 September, 2020 04:49

  Arne! Oj då, visste inte att det fanns en Facebookgrupp om denna roman. För min del tycker jag att jag kan känna utifrån båda sidor. Men det är ju ändå så att författaren har satt Isabel och Tom i fokus och berättelsen utgår från dem.
  Om man ska ha ett annat scenario så kunde ju romanen ha som inledning Hannahs och Franks kärlekshistor…[Läs mer]

 • Mohikanen, du skriver att kvinnor har lättare att leva sig in i Isobels situation och har mer förståelse för hennes agerande. Det stämmer, i facebookgruppen där vi diskuterade boken var det många kvinnor som hade stor förståelse för henne och ville absolut inte fördöma henne på något sätt “hon gjorde fel men…” Alltid detta “men”. Varför är förs…[Läs mer]

 • Jag har uppfattat Isabel som uppriktigt troende. I boken säger hon: Jag föreslår att vi tar emot den här gåvan som har skickats oss”. Hon säger, att hon har bett många böner om att få ett barn. 4 September, 2020 03:31

 • Jag kan förstå att hon tvekar att berätta för sina föräldrar om det tredje missfallet (var ju dessutom sent in i graviditeten). Hon har ju levt nära dem och känner till deras sorger. Nu har de äntligen fått något att glädjas åt: ett barnbarn. Tyvärr är det nog vanligt (?) att barn “tar över” sina föräldrars trauman och bitterhet eller åtm präglas…[Läs mer]

 • Visa mera